Rodzaje gleb w Polsce

Gleba piaszczysta – charakteryzuje się sypkością i lekkością oraz dobrym napowietrzeniem. Łatwo się nagrzewa, ale równie szybko traci ciepło. Jest mało urodzajna, gdyż łatwo przepuszcza wodę, co skutkuje niedostatkiem składników mineralnych, które zostają z niej szybko wypłukane. Rośliny rosnące na glebie piaszczystej należy często podlewać i nawozić. W celu poprawy jej jakości można ją wymieszać z gliną lub kompostem. Aby chronić rośliny rosnące w takiej glebie, można ściółkować je za pomocą kory lub skoszoną przez nas trawą. W tym celu warto zaopatrzyć się w kompostownik.

Jak widzimy, właściwości gleby piaszczystej nie sprzyjają hodowli owoców lub warzyw. Nie jesteśmy jednak skazani na porażkę! Nie jest to gleba jałowa, więc mimo wszystko możemy na niej uprawiać wiele gatunków roślin. Można wręcz mówić o pewnych zaletach gleby piaszczystej. Nie powstają na niej kałuże, a dzięki łatwemu napowietrzaniu wzrost korzeni jest ułatwiony. Plusem jest również fakt, że w przypadku przekopywania gleby piaszczystej nie musimy użyć tyle siły, co w przypadku innych odmian.

Rośliny polecane na glebę piaszczystą: jałowiec pospolity, świerk kłujący, aksamitki, nagietek lekarski, nasturcja

Rodzaje gleb w Polsce


Gleba gliniasta – stanowi swego rodzaju przeciwieństwo gleby piaszczystej. Wolno się nagrzewa i długo wychładza. Zawiera dużo iłu, przez co zazwyczaj jest ciężka i trudno się ją uprawia. Warunki wodno powietrzne tej gleby nie należą do korzystnych, skutkiem czego w podłożu gliniastym brakuje powietrza. Mocno chłonie wodę, co może skutkować gniciem niektórych roślin, zaś po wyschnięciu na powierzchni powstaje twarda warstwa, która pękając może uszkadzać korzenie roślin. Na tym podłożu łatwo tworzą się kałuże. Podłoże gliniaste i podmokłe, w chłodniejszych okresach może sprawiać, że rośliny uprawiane na nim mogą łatwiej przemarzać, dlatego należy pamiętać o ich okrywaniu. Do plusów podłoży gliniastych i podmokłych należy naturalna żyzność oraz to, że ogród musimy podlewać o wiele rzadziej niż w przypadku gleby piaszczystej. Dodatkowo, wraz z wodą w glebie gromadzą się substancje pokarmowe. Jeżeli podłoże gliniaste wzbogacimy piaskiem, domieszką kompostu lub kory i będziemy je regularnie przekopywać oraz spulchniać, z całą pewnością będziemy mogli uprawiać na nim większość gatunków roślin.

Rośliny polecane na glebę gliniastą: olchy, wierzby, hortensja ogrodowa, magnolia, porzeczki

Czerwona porzeczka


Gleba ilasta – ten rodzaj podłoża charakteryzuje się żyznością oraz dobrym utrzymywaniem wody, ale także ciężkością i słabą przepuszczalnością. Łatwo się zbryla. W stanie wilgotnym jest plastyczna, a w dotyku przypomina mydło. Do hodowania roślin nadaje się jedynie okresowo. Na tego typu terenach mogą powstawać bagna. Na glebach ilastych z reguły nie przyjmują się kwiaty – aby móc je uprawiać najpierw musimy wzbogacić podłoże piaskiem i próchnicą.


Gleba torfowa – Gleba ciężka i kwaśna. Jest wilgotna i kleista, co jest spowodowane dużą ilością iłów. W przeważającym stopniu składa się z substancji organicznych, dzięki czemu ten rodzaj podłoża zazwyczaj jest bardzo żyzny. Pomimo bogactwa w składniki pokarmowe, struktura gleb torfowych utrudnia dostęp powietrza do korzeni.

Torfowiska niskie powstają w miejscach, które często są zalewane przez rzeki.
Można na nich hodować wymagające gatunki roślin, dzięki bogactwu substancji pokarmowych.

Torfowiska wysokie poprzez mniejszą zasobność składników mineralnych, porasta mało wymagająca roślinność. Zasilane są poprzez wody opadowe.

Jakość podłoża torfowego można poprawić przekopując go co roku i dodając domieszkę piasku lub trocin. Gleba torfowa jest jednak rzadko spotykana w przydomowych ogrodach.

Czego potrzebuje gleba?Czego potrzebuje gleba?

Żyzna, zasobna w składniki pokarmowe, sprawna biologicznie gleba o uregulowanym odczynie, właściwej strukturze gruzełkowatej, prawidłowych stosunkach wodnopowietrznych zapewnia optymalne warunki dla wzrostu i plonowania drzew oraz krzewów owocowych.